M.Tech. ME&VLSI  (2020-22)

S.No Regn.No Name of the Student Email ID
1 2024201 SAMADRITA BHUIYA samadritabhuiya@gmail.com
2 2024202 SUPRIYA KARMAKAR supriyakarmakar00@gmail.com
3 2024204 KARRA VENKATA LAKSHMI SRI lakshmisrikv@gmail.com
4 2024205 PRAGYA PANDEY pragyapandey163@gmail.com
5 2024206 HARI PRASAD GANJI hariprasad2129@gmail.com
6 2024207 MADHUKAR SAINI madhukarhoney.s@gmail.com
7 2024209 SHIVAM TRIPATHI shivmtripathi10@gmail.com
8 2024211 ALOK KUMAR JHA alok.ssvm848@gmail.com
9 2024212 SUSHMA KUMARI sushmakumari130894@gmail.com
10 2024213 KAPIL KUMAR JHA kapiljha699@gmail.com
11 2024214 ABHISHEK ZADE abhishekzade1998@gmail.com
12 2024216 NAVIN KUMAR knavin156@gmail.com
13 2024217 SAMBHU PRASAD MALIK sambhuprasadmalik172@gmail.com
14 2024218 KAJAL KUMARI kajalprasad82109@gmail.com
15 2024219 YOGANANDA KUMAR GUDDANTI yoginanda000@gmail.com
16 2024221 BHASKAR JYOTI DAS dasb2818@gmail.com
17 2024223 MAKUMSIBOU R ZELIANG makumsibozeliang@gmail.com
18 2024224 MAITREYEE DAS maitreyeedas98silchar@gmail.com